NBFs Norgesmesterskap

H.M. Kongens Pokal settes opp som vandrepremie.
Vinnes til odel og eie ved 3 napp.
Vinnerne skal ikke inngraveres i H.M. Kongens Pokal.
Vinnerne føres hvert år inn på www.brevduesport.no .
Gruppen anmelder 5 slipp på minst 100 km, 2 x 200 km, 300 km og 400 km.
Gjennomsnittsavstanden for en gruppe i et enkelt slipp kan fravikes med inntil 50 kilometer nedover hvis dette oppveies av gruppens gjennomsnittsavstand i et annet slipp i mesterskapet som er tilsvarende lengre.
Denne regel gjelder ikke for slipp med gjennomsnittsavstand under 100 km.
Her er det slippreglementet som regulerer minsteavstanden.
- På 100 km og inntil 360 km er de 8 første innsatte NM-duer. Merket 1
- På anmeldt slipp 400 km er de 6 første innsatte NM-duer. Merket 1
De 2 beste av NM-duene i hvert slipp gir tellende poeng. Alle slipp teller. NBF-premier til de 10 beste.
Poeng etter NM-formelen.

NM - resultatet kontrolleres på www.brevduesport.no senest 14 dager etter siste NM - slipp.

Sorter listen ved å trykke på
# Slag Forening Gruppe Poeng Fullførte slipp
1 Team Bø & Blom 026 - Bergen BK Gruppe 6 5 / 5
2 Gunleiv Hadland 015 - Jæren BF Gruppe 8 5 / 5
3 Arne Knudsen 008 - Rolvsøy BF Gruppe 7 5 / 5
4 Arthur Chojecki 033 - Drammen & Omegn B Gruppe 12 5 / 5
5 E & KI Krogsæther 018 - Sunnhordaland Gruppe 14 5 / 5
6 Hamar Brevdueteam 005 - Mjøsen BF Gruppe 4 5 / 5
7 Karl Kr Olsen 007 - Moss BK Gruppe 7 5 / 5
8 Ragnar Lyssand 019 - Os BK Gruppe 5 5 / 5
9 Nina E.H.Hjelmaas 014 - Arendal&Grimstad Gruppe 13 5 / 5
10 S Torgilstveit 026 - Bergen BK Gruppe 6 5 / 5
11 Gunnar Totland 020 - Rapid BF Gruppe 5 4 / 5
12 Roy Inge Johnsen 022 - Arna & Fana BK Gruppe 6 5 / 5
13 Team Ray /Veland 026 - Bergen BK Gruppe 6 5 / 5
14 Ingvar Kluge 015 - Jæren BF Gruppe 8 5 / 5
15 Bjarte Alvær 026 - Bergen BK Gruppe 6 4 / 5
16 Herlof Herlofsen 013 - Lyn BF Gruppe 3 5 / 5
17 Kjell Haldorsen 024 - Norden BF Gruppe 6 5 / 5
18 Tim Igelkjøn 026 - Bergen BK Gruppe 6 5 / 5
19 Jan Helge Evensen 013 - Lyn BF Gruppe 3 4 / 5
20 Khuram Shahzad 002 - Oslo BK Gruppe 1 5 / 5
21 Leif Inge Lura 015 - Jæren BF Gruppe 8 5 / 5
22 T & I Aaberg 020 - Rapid BF Gruppe 5 4 / 5
23 Rolf E Sunde 016 - Stavanger BK Gruppe 18 3 / 5
24 Knut Austreim 017 - Haugesund BF Gruppe 9 4 / 5
25 Terje Hjelmaas 014 - Arendal&Grimstad Gruppe 13 3 / 5
26 Roman Zakrzewski 003 - Solungen BF Gruppe 1 5 / 5
27 Stein Thorsen 026 - Bergen BK Gruppe 6 4 / 5
28 T&L Corneliussen 002 - Oslo BK Gruppe 1 4 / 5
29 Chr. M Krogsæther 018 - Sunnhordaland Gruppe 14 5 / 5
30 Arild Berg 014 - Arendal&Grimstad Gruppe 13 5 / 5
31 Jan Inge Auestad 015 - Jæren BF Gruppe 8 5 / 5
32 Marius Lyssand 019 - Os BK Gruppe 5 4 / 5
33 Asbjørn Fortun 024 - Norden BF Gruppe 6 3 / 5
34 Ramo Blaka 005 - Mjøsen BF Gruppe 4 4 / 5
35 Jan Inge Våge 017 - Haugesund BF Gruppe 9 2 / 5
36 Arne Lambach 023 - Duell BK Gruppe 6 4 / 5
37 Konrad Sunde 016 - Stavanger BK Gruppe 18 3 / 5
38 Rolf Tore Bolme 015 - Jæren BF Gruppe 8 3 / 5
39 J&A Larsen 026 - Bergen BK Gruppe 6 4 / 5
40 Geir E Birkeland 014 - Arendal&Grimstad Gruppe 13 3 / 5
41 Svein & Ingebjørg 013 - Lyn BF Gruppe 3 4 / 5
42 Geir Dale 023 - Duell BK Gruppe 6 5 / 5
43 Steinar Helgesen 006 - Fredrikstad BF Gruppe 7 4 / 5
44 Christian Selle 022 - Arna & Fana BK Gruppe 6 3 / 5
45 Mariusz Piszczals 015 - Jæren BF Gruppe 8 4 / 5
46 Terje Lyssand 019 - Os BK Gruppe 5 3 / 5
47 Hans Lyssand 019 - Os BK Gruppe 5 3 / 5
48 Øyvind Enerstad 013 - Lyn BF Gruppe 3 3 / 5
49 Ole & Arne Gjerde 019 - Os BK Gruppe 5 3 / 5
50 Muhidin Nalovic 033 - Drammen & Omegn B Gruppe 12 4 / 5
51 Helge Seldal 016 - Stavanger BK Gruppe 18 2 / 5
52 Reidar Ørmen 008 - Rolvsøy BF Gruppe 7 2 / 5
53 Leif S Vihovde 017 - Haugesund BF Gruppe 9 2 / 5
54 Ingvar Guttormsen 013 - Lyn BF Gruppe 3 4 / 5
55 Rune Johnsen 026 - Bergen BK Gruppe 6 3 / 5
56 Yngvar Røstad 008 - Rolvsøy BF Gruppe 7 3 / 5
57 Dagfinn Iversen 013 - Lyn BF Gruppe 3 3 / 5
58 Svein Drageland 024 - Norden BF Gruppe 6 5 / 5
59 Kjartan Aase 016 - Stavanger BK Gruppe 18 2 / 5
60 Lag Stokdal 015 - Jæren BF Gruppe 8 4 / 5
61 Kai Jørgensen 005 - Mjøsen BF Gruppe 4 4 / 5
62 Ragnar Johansen 006 - Fredrikstad BF Gruppe 7 3 / 5
63 Frode Knudsen 026 - Bergen BK Gruppe 6 3 / 5
64 Kåre Olsen 020 - Rapid BF Gruppe 5 2 / 5
65 Team Arne & Rune 026 - Bergen BK Gruppe 6 3 / 5
66 Erik W Johansen 006 - Fredrikstad BF Gruppe 7 3 / 5
67 Norvald Berg 016 - Stavanger BK Gruppe 18 2 / 5
68 Paul Sedal 024 - Norden BF Gruppe 6 3 / 5
69 J&M Magnussen 026 - Bergen BK Gruppe 6 3 / 5
70 Fam Lindberg 002 - Oslo BK Gruppe 1 3 / 5
71 Henrik Lunde 015 - Jæren BF Gruppe 8 3 / 5
72 Frode Jacobsen 020 - Rapid BF Gruppe 5 2 / 5
73 K & G Johansen 008 - Rolvsøy BF Gruppe 7 2 / 5
74 Erik Gustavsen 024 - Norden BF Gruppe 6 3 / 5
75 Team Bogevik 019 - Os BK Gruppe 5 3 / 5
76 Rune Berg 017 - Haugesund BF Gruppe 9 2 / 5
77 Georg Velde 017 - Haugesund BF Gruppe 9 3 / 5
78 Stig Morterud 014 - Arendal&Grimstad Gruppe 13 2 / 5
79 Johannes Bø 016 - Stavanger BK Gruppe 18 2 / 5
80 Ryzard Mamrot 033 - Drammen & Omegn B Gruppe 12 1 / 5
81 Trygve Tjessem 015 - Jæren BF Gruppe 8 5 / 5
82 Svein Askjem 004 - Tønsberg BK Gruppe 2 2 / 5
83 Rune Johannessen 024 - Norden BF Gruppe 6 3 / 5
84 Einar Drageland 024 - Norden BF Gruppe 6 3 / 5
85 Julian Lici 002 - Oslo BK Gruppe 1 2 / 5
86 Winston V d Pol 033 - Drammen & Omegn B Gruppe 12 1 / 5
87 John Skråmestø 020 - Rapid BF Gruppe 5 2 / 5
88 B Doksæter 024 - Norden BF Gruppe 6 1 / 5
89 Knut Johansen 006 - Fredrikstad BF Gruppe 7 3 / 5
90 Team Eventyr 014 - Arendal&Grimstad Gruppe 13 3 / 5
91 Egil Bergland 009 - Eiker BK Gruppe 11 1 / 5
92 Team Rødsæther 020 - Rapid BF Gruppe 5 2 / 5
93 Gunnar Hatlelid 019 - Os BK Gruppe 5 1 / 5
94 Arvid Myreng 004 - Tønsberg BK Gruppe 2 2 / 5
95 Robert Kukla 015 - Jæren BF Gruppe 8 1 / 5
96 Lennart Pedersen 013 - Lyn BF Gruppe 3 2 / 5
97 Roman Bruzdzinski 015 - Jæren BF Gruppe 8 1 / 5
98 Brødrene Karlsen 008 - Rolvsøy BF Gruppe 7 1 / 5
99 Einar H Sunde 016 - Stavanger BK Gruppe 18 1 / 5
100 Lars Eikeland 018 - Sunnhordaland Gruppe 14 4 / 5
101 Ole Gjermundsen 006 - Fredrikstad BF Gruppe 7 1 / 5
102 Kjell Løvfall 017 - Haugesund BF Gruppe 9 1 / 5
103 Emilie Pedersen 013 - Lyn BF Gruppe 3 1 / 5
104 Tom A. Skofterød 002 - Oslo BK Gruppe 1 2 / 5
105 Arild Rønning 003 - Solungen BF Gruppe 1 2 / 5
106 Rune Anthonissen 026 - Bergen BK Gruppe 6 1 / 5
107 Mohammed Ashgar 002 - Oslo BK Gruppe 1 4 / 5
108 Arvid Samnøy 026 - Bergen BK Gruppe 6 3 / 5
109 Zafar Iqbal 002 - Oslo BK Gruppe 1 3 / 5
110 Rolf K Askeland 026 - Bergen BK Gruppe 6 1 / 5
111 Silviu Maldarascu 017 - Haugesund BF Gruppe 9 1 / 5
112 Eldbjørn Søviknes 020 - Rapid BF Gruppe 5 2 / 5
113 Roy Bø 025 - Nordhordland BK Gruppe 6 3 / 5