NBFs Norgesmesterskap

H.M. Kongens Pokal settes opp som vandrepremie.
Vinnes til odel og eie ved 3 napp.
Vinnerne skal ikke inngraveres i H.M. Kongens Pokal.
Vinnerne føres hvert år inn på www.brevduesport.no .
Gruppen anmelder 5 slipp på minst 100 km, 2 x 200 km, 300 km og 400 km.
Gjennomsnittsavstanden for en gruppe i et enkelt slipp kan fravikes med inntil 50 kilometer nedover hvis dette oppveies av gruppens gjennomsnittsavstand i et annet slipp i mesterskapet som er tilsvarende lengre.
Denne regel gjelder ikke for slipp med gjennomsnittsavstand under 100 km.
Her er det slippreglementet som regulerer minsteavstanden.
- På 100 km og inntil 360 km er de 8 første innsatte NM-duer. Merket 1
- På anmeldt slipp 400 km er de 6 første innsatte NM-duer. Merket 1
De 2 beste av NM-duene i hvert slipp gir tellende poeng. Alle slipp teller. NBF-premier til de 10 beste.
Poeng etter NM-formelen.

NM - resultatet kontrolleres på www.brevduesport.no senest 14 dager etter siste NM - slipp.

Sorter listen ved å trykke på
# Slag Forening Gruppe Poeng Fullførte slipp